מתנה - מדריך להתמודדות עם
משברים רוחניים
ומצבי חירום רוחניים

בין הנושאים הנסקרים במדריך:
גורמים למשברים ומצבי חירום רוחניים
חוויות התעוררות רוחניות שהופכות למשברים רוחניים
הבחנה בין סוגים שונים של משברים ומצבי חירום רוחניים
הבחנה בין משברים רוחניים לפתולוגיות נפשיות
הדרכה להתמודדות ולמציאת תמיכה מתאימה