משברים רוחניים
ומצבי חירום רוחניים

מתנה ממני:
מדריך מושקע ומפורט על משברים רוחניים, מצבי חירום רוחניים
ואיך להתמודד איתם

בין הנושאים הנסקרים במדריך:

  • גורמים למשברים ומצבי חירום רוחניים

  • חוויות התעוררות לא נעימות

  • משברים רוחניים לעומת פתולוגיות נפשיות

  • הבחנה בין סוגים שונים של משברים ומצבי חירום רוחניים

  • הדרכה להתמודדות ולמציאת תמיכה מתאימה